Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Реєстрація на творчі конкурси для вступу на базі ПЗСО

Моделі та методи побудови операційних вузлів для полів галуа, які використовуються при криптографічному захисті інформації на основі еліптичних кривих

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата технічних наук
Автор: 
Рахма Мохаммед Кадім Рахма
Науковий керівник / консультанти: 
д.т.н.,проф. Глухов Валерій Сергійович
Спеціальність: 
05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти
Дата захисту: 
29.11.2019
Статус: 
захищена