Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Олімпіада (додаткові бали при вступі): реєстрація

 

Прогнозування значення температури за перехідним процесом із використанням нейронних мереж

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата технічних наук
Автор: 
Лопатко Ольга Олегівна
Науковий керівник / консультанти: 
д.т.н., проф. Микитин Ігор Петрович
Спеціальність: 
05.11.04 - прилади та методи вимірювання теплових величин
Дата захисту: 
29.11.2019
Статус: 
захищена