Гуртки Малої технічної академії

Підготовка до творчих конкурсів та ЗНО

Методи і засоби підвищення точності вимірювання температури термоелектричними перетворювачами з неоднорідними термопарами

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
доктора технічних наук
Автор: 
Кочан Орест Володимирович
Науковий керівник / консультанти: 
д.т.н., проф. Микийчук Микола Миколайович
Спеціальність: 
05.11.04 –Прилади і методи вимірювання теплових величин
Дата захисту: 
25.09.2020
Статус: 
захищена