Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Реєстрація на творчі конкурси для вступу на базі ПЗСО

Методи та засоби комп’ютерного опрацювання сигналів інтерферометрії білого світла

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата технічних наук
Автор: 
Хома Анна Володимирівна
Науковий керівник / консультанти: 
доктор технічних наук, професор Стадник Богдан Іванович
доктор технічних наук, професор Манске Ебергард
Спеціальність: 
05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти
Дата захисту: 
24.02.2017
Статус: 
захищена