Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Результати творчих конкурсів

Організація адаптивних вимірювально-обчислювальних процесів в автономних розподілених системах

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата технічних наук
Автор: 
Бочкарьов Олексій Юрійович
Науковий керівник / консультанти: 
к.т.н., доц. Голембо Вадим Адольфович
Спеціальність: 
05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти
Дата захисту: 
27.06.2019
Статус: 
захищена