Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Результати творчих конкурсів

Модифіковані полімерні мембрани із заданими функціональними властивостями

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
доктора технічних наук
Автор: 
Вакулюк Поліна Василівна
Науковий керівник / консультанти: 
-
Спеціальність: 
05.17.06 – технологія полімерних і композиційних матеріалів
Дата захисту: 
27.09.2019
Статус: 
захищена