Гуртки Малої технічної академії

Підготовка до творчих конкурсів та ЗНО

Технологія формування гідрогелевих засобів медичного призначення на основі поліакриламіду з використанням реакційноздатних поліпероксидів

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
доктора технічних наук
Автор: 
Носова Наталія Геріанівна
Науковий керівник / консультанти: 
д.х.н., проф. Самарик Володимир Ярославович
Спеціальність: 
05.17.06-технологія полімерних та композиційних матеріалів
Дата захисту: 
16.10.2020
Статус: 
захищена