Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Олімпіада для вступників (2-й тур - 29.05.2020)

 

Гетерогенно-каталітичне одержання акрилатних мономерів за суміщеними реакціями конденсації та естерифікації

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата технічних наук
Автор: 
Лапичак Назарій Ігорович
Науковий керівник / консультанти: 
к.т.н., с.н.с. Івасів Володимир Васильович
Спеціальність: 
05.17.04 – технологія продуктів органічного синтезу
Дата захисту: 
01.12.2017
Статус: 
захищена