Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Результати творчих конкурсів

Регенерація відпрацьованих мінеральних моторних олив

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата технічних наук
Автор: 
Корчак Богдан Орестович
Науковий керівник / консультанти: 
д.т.н., проф. Гринишин Олег Богданович
Спеціальність: 
05.17.07 – хімічна технологія палива і паливно-мастильних матеріалів
Дата захисту: 
05.04.2019
Статус: 
захищена