Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Результати творчих конкурсів

Вплив температури і тиску на характеристики напружено-деформованого стану і герметичності вузлів вологозахисту плівкових конденсаторів

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата технічних наук
Автор: 
Возняк Андрій Геннадійович
Науковий керівник / консультанти: 
д.т.н., проф. Ройзман Вілен Петрович
Спеціальність: 
05.02.09 – динаміка та міцність машин
Дата захисту: 
28.11.2018
Статус: 
захищена