Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Результати творчих конкурсів

Покращення характеристик шпиндельного вузла за рахунок оптимізації геометричних параметрів пневматичної опори

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата технічних наук
Автор: 
Віштак Інна Вікторівна
Науковий керівник / консультанти: 
д.т.н., проф. Савуляк Валерій Іванович
Спеціальність: 
05.02.02 – машинознавство
Дата захисту: 
20.01.2016
Статус: 
захищена