Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Олімпіада для вступників (2-й тур - 29.05.2020)

 

Розроблення методології проектування муфт з канатними елементами

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
доктора технічних наук
Автор: 
Проценко Владислав Олександрович
Науковий керівник / консультанти: 
д.т.н., проф. Малащенко Володимир Олександрович
Спеціальність: 
05.02.02 – машинознавство
Дата захисту: 
22.05.2019
Статус: 
захищена