Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Результати творчих конкурсів

Параметричний синтез енергоощадного багатомасового ланцюгового привода

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата технічних наук
Автор: 
Полуян Анатолій Вікторович
Науковий керівник / консультанти: 
д.т.н., проф. Пилипенко Олег Іванович
Спеціальність: 
05.02.02 – машинознавство
Дата захисту: 
26.02.2016
Статус: 
захищена