Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Результати творчих конкурсів

Обґрунтування параметрів багатошарової захисної конструкції бойових машин на основі нелінійних математичних моделей

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата технічних наук
Автор: 
Петрученко Оксана Степанівна
Науковий керівник / консультанти: 
к.ф.-.м.н., доц. Величко Лев Дмитрович
Спеціальність: 
05.02.09 – динаміка та міцність машин
Дата захисту: 
18.04.2018
Статус: 
захищена