Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Результати творчих конкурсів

Підвищення енергетичної ефективності робочих машин з отто-двигунами засобами hard-soft-технології

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата технічних наук
Автор: 
Нікіпчук Сергій Вячеславович
Науковий керівник / консультанти: 
д.т.н., проф. Гащук Петро Миколайович
Спеціальність: 
05.02.02 – машинознавство
Дата захисту: 
24.06.2020
Статус: 
подана