Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Результати творчих конкурсів

Синтез нелінійних полічастотних вібраційних машин з резонансними режимами роботи

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
доктора технічних наук
Автор: 
Гурський Володимир Миколайович
Науковий керівник / консультанти: 
д.т.н., проф., Кузьо Ігор Володимирович
Спеціальність: 
05.02.02 – машинознавство
Дата захисту: 
28.11.2018
Статус: 
захищена