Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Результати творчих конкурсів

Вплив геометричних параметрів на навантажувальну здатність опорно–поворотного пристрою автокранів

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата технічних наук
Автор: 
Федик Василь Володимирович
Науковий керівник / консультанти: 
д.т.н., проф. Малащенко Володимир Олександрович
Спеціальність: 
05.02.02 – машинознавство
Дата захисту: 
26.02.2016
Статус: 
захищена