Вступ 2020: рейтингові списки

Результати творчих конкурсів

Спеціалізована вчена рада Д 35.052.05

Термін повноважень ради: 
04.03.2020 р. - 31.12.2020 р.
Спеціальності: 
01.05.02 Математичне моделювання та обчислювальні методи (технічні науки)
01.05.03 Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем (технічні науки)
05.13.12 Системи автоматизації проектувальних робіт
10.02.21 Структурна, прикладна і математична лінгвістика (технічні науки)
Голова ради: 

д.т.н., проф. Федасюк Дмитро Васильович

Заступники голови: 

д.т.н., проф. Пасічник Володимир Володимирович

Вчений секретар: 
д.т.н., проф. Бунь Ростислав Адамович
Теми дисертацій Автор Дата захисту
Моделювання нелінійно-збурених керованих процесів очищення рідин від багатокомпонентних забруднень Сафоник А. П. 01.07.2016
Математичне моделювання процесів конвективно-дифузійного тепломасоперенесення в пористих та мікропористих середовищах методами теорії збурень Присяжнюк О. В. 01.07.2016
Математичне та програмне забезпечення управління веб-проектами за умов невизначеності Алєксєєва К. А. 27.05.2016
Методи та засоби моделювання петлі Бойда у військових застосуваннях з використанням онтологічного підходу Оборська О.В. 27.05.2016
Вдосконалення методів автоматизованого проектування тепловідвідних елементів радіоелектронних апаратів Огренич Є.В. 19.05.2016
Моделі та методи проектування композиційних матеріалів з врахуванням теплофізичних характеристик Яворський Н.Б. 19.05.2016
Моделювання та забезпечення функціональної придатності статичних систем методами аналізу інтервальних даних Крепич С.Я. 24.03.2016
Ідентифікація інтервальних моделей об’єктів з розподіленими параметрами на основі поведінкових моделей бджолиної колонії Порплиця Н.П. 24.03.2016
Методи та засоби аналізу надійності функціонування програмного забезпечення з урахуванням етапів життєвого циклу Яковина В.С. 11.03.2016
Математичне моделювання дифузійних потоків у двофазних стохастично неоднорідних шаруватих структурах Давидок А.Є. 10.03.2016
Математичне моделювання неізотермічного вологоперенесення та в’язко-пружного деформування у середовищах з фрактальною структурою Шиманський В.М. 10.03.2016
Система комп’ютерного перекладу української жестової мови з використанням граматично доповненої онтології Лозинська О.В. 10.02.2016