Підготовка до вступу та ЗНО

Гуртки Малої технічної академії

 

Методи та засоби побудови контекстно- залежних інтелектуальних систем у сфері працевлаштування

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата технічних наук
Автор: 
Завущак Ірина Іванівна
Науковий керівник / консультанти: 
д.т.н., проф. Буров Євген Вікторович
Спеціальність: 
01.05.03 – математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем
Дата захисту: 
03.04.2019
Статус: 
захищена