Гуртки Малої технічної академії

Підготовка до творчих конкурсів та ЗНО

Математичне та програмне забезпечення протидії інфор маційній пропаганді в соціальних середовищах Інтернету

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата технічних наук
Автор: 
Вус Володимир Антонович
Науковий керівник / консультанти: 
д.т.н., проф. Пелещишин Андрій Миколайович
Спеціальність: 
01.05.03 – математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин та систем
Дата захисту: 
12.12.2019
Статус: 
захищена