Підготовка до вступу та ЗНО

Гуртки Малої технічної академії

 

Математичне та програмне забезпечення для дискретно-неперервного стохастичного моделювання відмовостійких програмно-технічних комплексів

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата технічних наук
Автор: 
Волочій Сергій Богданович
Науковий керівник / консультанти: 
д.т.н., проф. Федасюк Дмитро Васильович
Спеціальність: 
01.05.03 – математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем
Дата захисту: 
17.05.2018
Статус: 
захищена