Підготовка до вступу та ЗНО

Гуртки Малої технічної академії

 

Математичне моделювання дифузійних процесів в рамках статистики Рені

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата технічних наук
Автор: 
Візнович Олександра Василівна
Науковий керівник / консультанти: 
д.ф.-м.н., проф. Костробій Петро Петрович
Спеціальність: 
01.05.02 - математичне моделювання та обчислювальні методи
Дата захисту: 
15.03.2018
Статус: 
захищена