Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Реєстрація на творчі конкурси для вступу на базі ПЗСО

Математичне моделювання неізотермічного вологоперенесення та в’язко-пружного деформування у середовищах з фрактальною структурою

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата технічних наук
Автор: 
Шиманський Володимир Михайлович
Науковий керівник / консультанти: 
д.т.н., проф. Соколовський Ярослав Іванович
Спеціальність: 
01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи
Дата захисту: 
10.03.2016
Статус: 
захищена