Підготовка до вступу та ЗНО

Гуртки Малої технічної академії

 

Методи та засоби екстракції та аналізу слабоструктурованих текстових даних на основі документо-орієнтованого графа

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата технічних наук
Автор: 
Швороб Ірина Богданівна
Науковий керівник / консультанти: 
д.т.н., проф. Шаховська Наталія Богданівна
Спеціальність: 
10.02.21 – Структурна, прикладна і математична лінгвістика
Дата захисту: 
15.03.2018
Статус: 
захищена