Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Олімпіада (додаткові бали при вступі): реєстрація

 

Лінгвістичні методи та засоби планування надання освітніх послуг з використанням Веб-спільнот

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата технічних наук
Автор: 
Шілінг Анна Юріївна
Науковий керівник / консультанти: 
д.т.н., проф. Жежнич Павло Іванович
Спеціальність: 
10.02.21 – структурна, прикладна та математична лінгвістика
Дата захисту: 
12.12.2019
Статус: 
захищена