Вступ 2020: рейтингові списки

Підготовка до творчих конкурсів та ЗНО

Математичне моделювання процесів оксидації чадного газу на неоднорідних каталізаторах

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата технічних наук
Автор: 
Рижа Ірина Андріївна
Науковий керівник / консультанти: 
д.ф.-м.н., проф. Костробій Петро Петрович
Спеціальність: 
01.05.02 - математичне моделювання та обчислювальні методи
Дата захисту: 
03.04.2019
Статус: 
захищена