Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Олімпіада для вступників (2-й тур - 29.05.2020)

 

Методи та засоби підтримки прийняття рішень формування та розвитку територіальних громад

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата технічних наук
Автор: 
Рибчак Зоряна Любомирівна
Науковий керівник / консультанти: 
д.т.н., проф. Литвин Василь Володимирович
Спеціальність: 
01.05.03 - математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем
Дата захисту: 
05.04.2019
Статус: 
захищена