Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Олімпіада для вступників (2-й тур - 29.05.2020)

 

Ідентифікація параметрів інтервальних моделей статичних систем методами оптимального планування насичених експериментів

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата технічних наук
Автор: 
Олійник Ірина Степанівна
Науковий керівник / консультанти: 
д.т.н., проф. Дивак Микола Петрович
Спеціальність: 
01. 05.02 - математичне моделювання та обчислювальні методи
Дата захисту: 
02.07.2018
Статус: 
захищена