Підготовка до вступу та ЗНО

Гуртки Малої технічної академії

 

Методи та засоби ідентифікації проблемних ситуацій на основі онтологічного підходу

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата технічних наук
Автор: 
Микіч Христина Ігорівна
Науковий керівник / консультанти: 
д.т.н., проф. Буров Євген Вікторович
Спеціальність: 
01.05.03 - математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем
Дата захисту: 
04.05.2018
Статус: 
захищена