Вступ 2020: рейтингові списки

Результати творчих конкурсів

Математичне моделювання систем електронної оптики з урахування симетрії граничних поверхонь

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата технічних наук
Автор: 
Мочурад Леся Ігорівна
Науковий керівник / консультанти: 
д.т.н., проф. Пукач Петро Ярославович
Спеціальність: 
01.05.02 - математичне моделювання та обчислювальні методи
Дата захисту: 
08.06.2018
Статус: 
захищена