Гуртки Малої технічної академії

Підготовка до творчих конкурсів та ЗНО

Інтервальні моделі процесів забруднення атмосфери шкідливими викидами автотранспорту та методи їх ідентифікації

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата технічних наук
Автор: 
Маслияк Юрій Богданович
Науковий керівник / консультанти: 
д.т.н., проф. Дивак Микола Петрович
Спеціальність: 
01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи
Дата захисту: 
13.12.2019
Статус: 
захищена