Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Результати творчих конкурсів

Математичне моделю- вання деформаційних і тепломасообмінних процесів у середовищах з фрактальною структурою

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата технічних наук
Автор: 
Левкович Мар’яна Володимирівна
Науковий керівник / консультанти: 
д.т.н., проф. Соколовський Ярослав Іванович
Спеціальність: 
01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи
Дата захисту: 
24.10.2019
Статус: 
захищена