Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Олімпіада для вступників (2-й тур - 29.05.2020)

 

Математичні моделі процесів емісії та стоку вуглекислого газу в лісовому господарстві та при змінах землекористування

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
доктора технічних наук
Автор: 
Густі Микола Іванович
Науковий керівник / консультанти: 
д.т.н., проф. Бунь Ростислав Адамович
Спеціальність: 
01.05.02 – ”Математичне моделювання та обчислювальні методи”
Дата захисту: 
16.03.2018
Статус: 
захищена