Підготовка до вступу та ЗНО

Гуртки Малої технічної академії

 

Інтервальне моделювання процесів у біогазових установках в умовах структурної та параметричної невизначеності

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата технічних наук
Автор: 
Гураль Ірина Володимирівна
Науковий керівник / консультанти: 
д.т.н., проф. Дивак Микола Петрович
Спеціальність: 
01.05.02 - математичне моделювання та обчислювальні методи
Дата захисту: 
07.12.2018
Статус: 
захищена