Підготовка до вступу та ЗНО

Гуртки Малої технічної академії

 

Математичне моделювання та просторовий аналіз процесів емісії парникових газів від використання палива у промисловості України і Польщі

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата технічних наук
Автор: 
Галущак Марія Омелянівна
Науковий керівник / консультанти: 
д.т.н., проф. Бунь Ростислав Адамович
Спеціальність: 
01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи
Дата захисту: 
17.05.2017
Статус: 
захищена