Підготовка до вступу та ЗНО

Гуртки Малої технічної академії

 

Математичне моделювання дифузійних потоків у двофазних стохастично неоднорідних шаруватих структурах

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата технічних наук
Автор: 
Давидок Анастасія Євгенівна
Науковий керівник / консультанти: 
д.т.н., проф. Чернуха Ольга Юріївна
Спеціальність: 
01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи
Дата захисту: 
10.03.2016
Статус: 
захищена