Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Олімпіада для вступників (2-й тур - 29.05.2020)

 

Засоби автоматизованого тестування спеціалізованого програмного забезпечення вбудованих систем

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата технічних наук
Автор: 
Чопей Ратібор Степанович
Науковий керівник / консультанти: 
д.т.н., проф. Федасюк Дмитро Васильович
Спеціальність: 
01.05.03 – математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем
Дата захисту: 
04.04.2019
Статус: 
захищена