Гуртки Малої технічної академії

Підготовка до творчих конкурсів та ЗНО

Математичне моделювання конвективного процесу сушіння деревини з урахуванням границі фазових переходів

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата технічних наук
Автор: 
Борецька Ірина Богданівна
Науковий керівник / консультанти: 
д.т.н., проф. Соколовський Ярослав Іванович
Спеціальність: 
01.05.02 – математич- не моделювання та обчислювальні методи
Дата захисту: 
13.12.2019
Статус: 
захищена