Підготовка до вступу та ЗНО

Гуртки Малої технічної академії

 

Розвиток теоретичних основ формування теплофізичних властивостей теплоізоляційних матеріалів шляхом управління процесами тепломасообміну в пористих структурах

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
доктора технічних наук
Автор: 
Чейлитко Андрій Олександрович
Науковий керівник / консультанти: 
д.т.н., проф. Павленко Анатолій Михайлович
Спеціальність: 
05.14.06 - технічна теплофізика та промислова теплоенергети-ка
Дата захисту: 
14.06.2019
Статус: 
захищена