Вступ 2020: рейтингові списки

Результати творчих конкурсів

Формування та розвиток систем наукової і науково-технічної діяльності у закладах вищої освіти

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
доктора економічних наук
Автор: 
Жук Лілія Володимирівна
Науковий керівник / консультанти: 
д.е.н., проф. Кузьмін Олег Євгенович
Спеціальність: 
08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Дата захисту: 
01.11.2019
Статус: 
захищена