Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Реєстрація на творчі конкурси для вступу на базі ПЗСО

Економічна політика України в сфері енергетики в умовах євроінтеграції

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
доктора економічних наук
Автор: 
Завербний Андрій Степанович
Науковий керівник / консультанти: 
д.е.н., проф. Крикавський Євген Васильович
Спеціальність: 
08.00.03 – економіка та управління національним господарством
Дата захисту: 
27.05.2019
Статус: 
захищена