Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Реєстрація на творчі конкурси для вступу на базі ПЗСО

Інструментарій та моделі оцінювання потенціалу економічного розвитку підприємств

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
доктора економічних наук
Автор: 
Ємельянов Олександр Юрійович
Науковий керівник / консультанти: 
д.е.н., проф. Кузьмін Олег Євгенович
Спеціальність: 
08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Дата захисту: 
24.01.2020
Статус: 
захищена