Вступ 2020: рейтингові списки

Підготовка до творчих конкурсів та ЗНО

Дифузія результатів інноваційної діяльності машинобудівних підприємств

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата економічних наук
Автор: 
Ванькович Любомир Ярославович
Науковий керівник / консультанти: 
д.е.н., проф. Георгіаді Неллі Георгіївна
Спеціальність: 
08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Дата захисту: 
20.02.2019
Статус: 
захищена