Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Олімпіада для вступників (2-й тур - 29.05.2020)

 

Організування та оцінювання маркетингової взаємодії підприємств на основі використання Інтернет-технологій

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата економічних наук
Автор: 
Угольков Євгеній Олегович
Науковий керівник / консультанти: 
д.е.н., проф. Карий Олег Ігорович
Спеціальність: 
08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Дата захисту: 
01.11.2019
Статус: 
захищена