Підготовка до вступу та ЗНО

Гуртки Малої технічної академії

 

Маркетингове забезпечення конкурентоспроможності продукції автомобілебудівних підприємств

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата економічних наук
Автор: 
Том’юк Олеся Ярославівна
Науковий керівник / консультанти: 
к.е.н., доц. Юринець Оксана Василівна
Спеціальність: 
08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Дата захисту: 
11.03.2016
Статус: 
захищена