Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Олімпіада для вступників (2-й тур - 29.05.2020)

 

Економічне оцінювання та державне управління розвитком промислового потенціалу

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
доктора економічних наук
Автор: 
Станасюк Наталія Степанівна
Науковий керівник / консультанти: 
д.е.н., проф. Кузьмін Олег Євгенович
Спеціальність: 
08.00.03 – економіка та управління національним господарством
Дата захисту: 
30.11.2018
Статус: 
захищена