Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Результати творчих конкурсів

Економічне оцінювання та управління інформаційною діяльністю підприємств

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата економічних наук
Автор: 
Шпак Юрій Несторович
Науковий керівник / консультанти: 
д.е.н., проф. Мельник Ольга Григорівна
Спеціальність: 
08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Дата захисту: 
20.02.2019
Статус: 
захищена