Вступ 2020: рейтингові списки

Результати творчих конкурсів

Моделі розвитку та державне регулювання людського капіталу в умовах глобалізації

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
доктора економічних наук
Автор: 
Шахно Альона Юріївна
Науковий керівник / консультанти: 
д.е.н., проф. Кузьмін Олег Євгенович
Спеціальність: 
08.00.03 – економіка та управління національним господарством
Дата захисту: 
09.12.2019
Статус: 
захищена