Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Олімпіада для вступників (2-й тур - 29.05.2020)

 

Контролінг інноваційної діяльності машинобудівних підприємств

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата економічних наук
Автор: 
Панас Ярослав Володимирович
Науковий керівник / консультанти: 
д.е.н., проф. Петрович Йосиф Михайлович
Спеціальність: 
08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Дата захисту: 
03.07.2018
Статус: 
захищена