Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Олімпіада для вступників (2-й тур - 29.05.2020)

 

Системи адміністрування в управлінні підприємствами з урахуванням євроінтеграцій- них процесів

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
доктора економічних наук
Автор: 
Овчарук Вадим Володимирович
Науковий керівник / консультанти: 
д.е.н., проф. Кузьмін Олег Євгенович
Спеціальність: 
08.00.04 – економіка та управління підпри- ємствами – за видами економічної діяльності
Дата захисту: 
06.05.2019
Статус: 
подана